NULL Skriv ut sidan - SV: DNA match och etnicitet

Anbytarforum

Titel: SV: DNA match och etnicitet
Skrivet av: Anders Hjalmarson skrivet 2017-12-12, 17:27
Min uppfattning är att de sannolikhetsberäkningar som gjorts på simulerat data är både mest rättvisande då de saknar släktforskningens felkällor och också utförts med full akademisk metodik och dokumentation. Dessutom har insamlad statistik i allt väsentligt kunnat visa att simuleringarna stämmer med biologin och därmed har även okända biologiska fenomen, som simuleringarna möjligen förbisett, kunnat uteslutas.