NULL Skriv ut sidan - SV: DNA match och etnicitet

Anbytarforum

Titel: SV: DNA match och etnicitet
Skrivet av: Anders Klarbring skrivet 2017-12-12, 16:51
Tack Mats,

Jag håller med om att det verkar finnas en omfattande akademisk verksamhet kring användning av DNA för att tex studera historiska folkomflyttningar och liknande, vilket väl är vad du menar med ”ancient DNA”; om inte annat får jag det intrycket av den populärvetenskap som sipprar ut inte minst i TV. Däremot saknar jag studier riktade mot tolkning av atDNA-släktsamband: hur ska man egentligen se på en FTDNA-träff som anges vara ”3rd Cousin - 5th Cousin” med 64/17 cM? Alla verkar ju vara överens om att angivet intervall ofta inte är riktigt, men vad innebär då i statistiska termer ”ofta inte”? Och om jag för en sådan träff hittar ett samband som pekar på 6:e kusin, vad är då sannolikheten för att jag verkligen hittat orsaken till det delade DNA:t? När nu det statistiska underlaget börjar bli omfattande tycker jag mig här ana utrymme för ett flertal doktorsavhandlingar i matematisk statistik, med koppling till hur biologin faktiskt fungerar; svårighetsgraden är nog över lekmannens nivå. Sedan är det ju som alltid en fråga om att hitta finansiärer för sådan forskning.:)