NULL Skriv ut sidan - SV: DNA match och etnicitet

Anbytarforum

Titel: SV: DNA match och etnicitet
Skrivet av: Mats Ahlgren skrivet 2017-12-10, 23:29
Det finns ingen direkt koppling mellan att jämföra det autosomala testresultatet och det som kallas etnicitet.

Som du ser så delar ni en ganska liten del DNA , det påstås vara 0,8%, men oavsett om det är den siffran eller någon procent mer, så är det ju en stor del som inte är lika.

När företagen beräknar det som de kallar etnicitet och sedan talar om olika spann av år bakåt så finns det knappast något stöd för denna beräkning alls. De jämför ditt DNA med olika referensgrupper och påstår sedan att de kan dra slutsatser av detta. De har ett mindre antal av nu levande personers, som de påstår utgör genomsnittsbefolkningen i en region, som de sedan jämför med ditt, Sedan kollar de mot nästa och nästa. Genom schabloner får defram ungefärlig likhet och sedan sätter de procent på detta. Kan bli hur rätt som helst och även hur fel som helst. Det syns klart när föräldrar och barn får olika utslag, vilket det ju inte borde bli.

Se det som nice to have, men det är inte vetenskapligt.  Din DNA-likhet på det autosomala testet är ett riktigt mått, men där tillkommer sedan tolkningen, hur nära släkt är vi, baserat på längsta block och sammanlagd längd. Där finns det statistiska modeller, men de tar inte hänsym till regionala skillnader, på om det finns många ingiften eller om befolkningen drabbats av sjukdom, krig eller annat som påverkar utfallet. Men som närmevärden duger de, man får bara lära sig hur mycket upp eller ner man ska räkna beroende på den egna släktens historia.