NULL Skriv ut sidan - SV: Harmånger CI:3 (1756-1796) Bild 90 / sid 175

Anbytarforum

Titel: SV: Harmånger CI:3 (1756-1796) Bild 90 / sid 175
Skrivet av: Ulf Nordlund skrivet 2017-11-26, 22:40
Här kommer det jag kan läsa och frågetecken för det jag inte klarar av att tyda.

"BondeEnkan Margta Olofsdotter ifr Skarftjärn född i Lönnånger och Jättendal 1721. d. 27. Maji. Fadren Bonden Olof Olofsson och Modren Anna Jonsdotter, flygtadt till Bergsjö för Ryssen ? ? ? ?
Hemma hos sina föräldrar, till dess hon 1740. d. 23. Nov.ingick ägtenskap med Bonden Erik Pehrsson i Skarftjärn, ägt med honom 4 Barn 2 Söner och 2 Döttrar ibland hwilka 1. son och 1. dotter lefwa.
Blef Enka? 1751. d. 2. Maji. Gift 2. Gr 1752. d. 24. Maji. med Bondesonen Lars Olofsson ifr. Forsa. Ägt med honom 4 Barn. 1. Son och 3. Döttrar ibland hwilka 1. dotter är död. fick slag 1781 ? ? ? sängliggande ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? afled d. 4. Mars ? ? ? begrofs d. 6. samma månad. ? ? Christelig ? ? uti 70 år ? ? ? ?. ? god Christendoms ?"

Ett stort tack för all hjälp. Den är väldigt uppskattad.