NULL Skriv ut sidan - SV: auDNA-Finska frälsesläkter

Anbytarforum

Titel: SV: auDNA-Finska frälsesläkter
Skrivet av: Jakob Norstedt skrivet 2017-11-09, 06:44
Ett aktuellt exempel på vad jag skrev om i mitt senaste inlägg. I kväll har jag fått 13 nya DNA-kusiner, varav 9 platsade i redan existerande kluster av äkta DNA-kusiner- varför antalet anor till mina DNA-kusiner endast ökade med 4 stycken...

I snitt var de 13 nya matchningarna ICW:s med 48 av mina DNA-kusiner... Ett stort släktkluster efter ett begränsat antal anor!

Hej Leif!

Inte heller denna gång svarade du på vad jag skrev när jag kommenterade dina slutsatser.

När du hittar något som inte stämmer med vad andra kommit fram till drar du genast slutsatsen att du har rätt och att övriga världen är mer eller mindre inkompetent. Vore det inte bättre om du ställde dig frågan vad skillnaden beror på och tar upp det till diskussion? Lyssnar på vad omvärlden säger och tar till dig av vad den skriver?

Det kan ju faktiskt vara så att det är du som inte har så jättestor erfarenhet av detta med DNA som har missuppfattat något. Du må vara kompetent på många sätt och ha viktiga erfarenheter med dig från ditt yrkesliv men det är du faktiskt inte ensam om i DNA-världen.

Att dra lärdom av andras kunskaper och erfarenheter skulle ju bidra till din utveckling; du skulle slippa ägna sån oerhörd tid till att försöka tänka ut allt från början.

Jakob