NULL Skriv ut sidan - SV: Cv för H D Schougård 1754

Anbytarforum

Titel: SV: Cv för H D Schougård 1754
Skrivet av: Elov Larsson skrivet 2017-10-01, 21:45
Min tydning:
1721 antagen till yngling wid et wärfwat Compag(ni). 1733 fått permission och farit utrikes ifrån Holland till Koopvardie och Örlogh i 5 år som Matros Constapel och 2dre styrman på Westindienkusten och Levanten. 1739 och 1740 farit på CronoLastdragare i Östersiön.
1741 och 1742 farit för  Constapel  på Kongl Örlogsflåttan och 1743 giort Lieutenantstienst den öfriga tiden dels fört Cronans  Lastdragare och dels Koopverdiefartyg i Östersiön (resten struket).

Med vänlig hälsning
Elov