NULL Skriv ut sidan - SV: Jehu, slup - plundrad och sänkt utanför Norge ca 1820

Anbytarforum

Titel: SV: Jehu, slup - plundrad och sänkt utanför Norge ca 1820
Skrivet av: marianne skrivet 2017-09-22, 16:26
Jag lägger nu ner sökandet efter när Börje Cloth dog mm. Om någon skulle vilja fortsätta forska om Börje Cloth så har jag fått fram följande uppgifter som kanske kan vara till hjälp:

Enl boken "Kungsbacka före branden 1846" angående Tomt no 50-51-52 gamla, 57-58 nya, vid Vallgatan:
Ägare 1816-1835: jungfru Petronella Cloth (Börje Cloths ogifta syster) (sid 138).
I denna gård fanns under början av 1800-talet ett snusmaleri, som det kallas i handlingarna.
Verksamheten, som dock var av tämligen ringa omfattning, drevs av en handelsman Cloth.
Invecklad i en ganska omfattande smuggleriaffär, fann denne för gott att avvika från orten,
varefter verksamheten drevs av hans hustru
(sid 140).

Enligt samma bok sid 28 - tomtägare enligt Ulmgren 1828:
Tomt nr 57 Handelsman Cloths änka, byggnadnadsår 1778.

Så Börje Cloth kan eventuellt ha dött innan 1828.

- - - - - - - - - - - - - - -

Enligt boken "Hantverkare och fabriker inom Svensk tobakshantering 1686-1915":

Cloth, B – Kungsbacka
Cloths snustillverkning anlades omkring 1822 med hallrättens tillstånd av den ”avvikne handelsmannen” Börje Cloths hustru. Detta företag, som var av ringa omfattning, upphörde med tillverkningen i början av 1830-talet.

Cloth, A – Borås
Anders Cloth erhöll den 29 april 1833 privilegium att tillverka snus. Rörelsen, som var av obetydlig omfattning, nedlades 1844, då Anders Cloth dog.

Börje Cloths son Anders flyttade alltså verksamheten från Kungsbacka till Borås 1833.
1835 flyttade även hans mor dit där hon dog året efter, 1836.

- - - - - - - - - - - - - - -

Börje Cloths ogifta syster Petronella Cloth upprättade ett testamente 1821-01-21 som bestämde att varken Börje Cloth eller hans hustru fick använda pengarna till sina skulder. Arvet skulle tillfalla deras barn.

Se bou efter hustrun Ulrika Cloth:
Borås rådhusrätt och magistrat (P) 1954:7765 (1834-1836) Bild 335 (AID: v194538.b335)

- - - - - - - - - - - - - - -

I arvskiftet efter Börje Cloths hustru Ulrica Kristina, född Torén 1786, som dog 1836 i Borås, står det att det hade upprättats en bouppteckning efter handlanden Börje Cloth förrättad i Ysby, Vallda, "den 11 sistlidne Augusti", dvs 1836 (?).

Den bouppteckningen har jag dock inte hittat, vare sig i Fjäre HR eller Kungsbacka RR.

Borås rådhusrätt och magistrat (P) 1954:1891 (1830-1837) Bild 195 / sid 377 (AID: v197737.b195.s377)
Borås rådhusrätt och magistrat (P) 1954:7765 (1834-1836) Bild 390 (AID: v194538.b390)