NULL Skriv ut sidan - SV: auDNA-Finska frälsesläkter

Anbytarforum

Titel: SV: auDNA-Finska frälsesläkter
Skrivet av: Hans Olof Johansson skrivet 2017-09-18, 17:20
Hej igen, Leif!

Eftersom jag uppenbarligen är en av de ättlingar till Lars Larsson, f 1691, som du nämner i ditt senaste inlägg, började jag titta närmare på de övriga FF-träffar som är ättlingar till LL. Totalt har jag inklusive dig identifierat sex personer, varav två (RM1 och EA) är syskon och två andra är far och son (RM2 och GR). Fem av dem finns i detta diagram från FTDNA:s chromosome browser:

http://www.secutor.se/diverse/LLiVL.pdf (http://www.secutor.se/diverse/LLiVL.pdf)

Om jag har förstått dig rätt, ser du en anknytning till Lars Larsson i matchande segment inom ett visst område på kromosom 13, där också du och jag har ett litet matchande segment.

Från min horisont är det dock svårt att uppfatta något speciellt samband mellan  LL och segmenten på kromosom 13. Visserligen delar du och jag det nämnda segmentet på 1,58 cM där, men i övrigt delar jag ingenting inom området med någon av mina kända ättlingar till LL - i varje fall ingenting över 1 cM, som ju är FTDNA:s gränsvärde för redovisning.

Enligt FTDNA:s matrixverktyg är UJ och RM1 också träffar till dig, men jag vet inte om någon dem är den andra person som delar ett segment med dig inom det berörda området. Om så är fallet, delar tydligen inte jag samma segment med honom som du. Den förklaring som ligger närmast till hands verkar i så fall vara att han och jag matchar dig på olika kromosomer i paret 13. Hade vi inte ett liknande fall med ett annat kromosompar tidigare?

Hälsningar
Hans Olof