NULL Skriv ut sidan - SV: Svenljunga - hjälp med att hitta födelse reg - Erik Wehn & Stina/Christina Bengtsdotter

Anbytarforum

Titel: SV: Svenljunga - hjälp med att hitta födelse reg - Erik Wehn & Stina/Christina Bengtsdotter
Skrivet av: Ingemar Skarpås skrivet 2017-09-16, 15:48
Det är inte alls säkert att de var födda i Svenljunga, det förekommer ofta att det istället står den plats där de närmast kom ifrån till den nya hemmasocknen. I en del HFLer så förekommer det i st tre kolumner, en för (trolig) födelsesocken eller landskap, en för hvarifrån de kom (på vilken sida i samma socken de kommit till eller en annan socken än där de föddes som de närmast kom från), och en "hvarthän" ny sida i samma hfl eller i nyare hfl eller utflyttning ur socknen.

I det här fallet så tycker jag du har inte så lite tur, för EV/EW var gratialist f.d. dragon. D v s han var endera skadad och fick ersättning eller hade tjänstgjort som soldat i minst 25 år, och fick "pension". Det innebär att han med stor sannolikhet finns med i några General Mönster Rullor för sitt regemente. Jag tittar i Grill vilken rote, kompani och regemente som Roasjö, Ljungryd tillhörde.