NULL Skriv ut sidan - Arboga rådhusrätt och magistrat F2:18 (1765-1773) Bild 40 / sid 37, hö uppslaget

Anbytarforum

Titel: Arboga rådhusrätt och magistrat F2:18 (1765-1773) Bild 40 / sid 37, hö uppslaget
Skrivet av: Gunnar Kager skrivet 2017-09-16, 14:44
Vore mycket tacksam för hjälp med frågetecknen:
Anno 1766 den 6. Maij sammanträdde undertecknade Rådstufwu Rättens Deputerade, ? ? Tullskrifwaren Lars Söderbecks Enka hustru Ingrid Lund upteckna och wärdera  ägendommen efter bemälta ? hwarwid sig infunno o närwarande dottern Anna Marja Söderbäck gift med Snickaren ? Lars Grönwall och Sonen Visiteuren Johan Söderbeck men Sonen Lars Söderbäck frånwarande  och wistas nu i Wadstena, är Borgare och fiskare därstädes, Stiufdottren adl(edna) Stads ? mästaren Rundqvists Enka hustru Maria Simonsdotter ? infant(?) sig ? ? och ? fädernas arfsutbekommande till 68 Sk. 8 ? Koppar(myn)t, som Stiuffadren Lars Söderbeck i lifstiden omhändahaft och ännu war innestående; ? ? Enkan att Testamentum reciprocum ? d. 30 Junii 1750 blifwit uprättat mellan dess afledna man Tullskrifwaren Lars Söderbeck och bemälta Enka, hwilket Testamente ? närwarande arfwingar ? ? icke ? någon twä?kan, hälstsom fadren blifwit död uti medio Maij månad Åhr 1765, och ofwan förmälta Testamente ännu icke befunnits wara föromgott med , som Lagen om Testamentens förwarande och tillkiännagifwande stadgar. ? Enkan hustru Ingri Lund ifölja häraf, följande ägendom, ?