NULL Skriv ut sidan - SV: Hjälp, Inez Ellen Maria, okända föräldrar

Anbytarforum

Titel: SV: Hjälp, Inez Ellen Maria, okända föräldrar
Skrivet av: Maud Svensson skrivet 2017-09-15, 03:45

Om anonyma barnaföderskor i Stockholm:

Hit reste (bättre bemedlade) ogifta gravida kvinnor från hela landet och även från grannländerna för att dölja graviditeten på hemorten, föda anonymt och genast efter förlossningen lämna bort barnet. De bodde hos någon förstående och diskret släkting eller hyrde ett ”rum för obemärkt” i en privatbostad (i Stockholmstidningarna fanns rikligt med annonser om sådana rum, en lukrativ affär för uthyrarna). En sådan kortare vistelse i Stockholm bokfördes inte som utflyttning på kvinnans hemort – hon var ju bara ”på besök” i huvudstaden, officiellt kanske för att ”hjälpa en sjuk släkting”.

Givetvis födde även kvinnor skrivna i Stockholm anonymt. Det skedde med hjälp av barnmorska i hemmet eller – kanske vanligast – på Allmänna barnbördshuset.

Stockholms barnmorskor hade inga privata förlossningskliniker utan förlöste kvinnorna i deras hem, tillfälliga eller permanenta. Om barnaföderskan önskade vara anonym fick barnmorskan inte för någon yppa hennes identitet (om hon nu kände till den). Därför uppgav hon i dessa fall vanligtvis sin egen adress som barnets födelseadress/moderns adress när hon anmälde födelsen till församlingen där barnet blivit fött och där det döptes.

Det enda krav barnmorskan hade rätt att ställa på modern var att hon uppgav sin ålder/sitt födelsedatum. Hon skulle också, enligt barnmorskereglementet, uppmana modern att lämna en förseglad namnsedel där hon skrivit ned sitt namn. Namnsedeln medtogs av barnmorskan till prästen som döpte barnet och påskrevs av denne med barnets namn, födelse- och dopdatum, försågs med sigill och – efter moderns önskan – återlämnades till henne eller förvarades av församlingen. Tanken var att modern, om hon ångrade att hon lämnat bort barnet, skulle kunna bevisa sitt moderskap och återfå sitt barn. (Inom parentes: Det är inte någon större mängd namnsedlar man hittar i kyrkoarkiven i Stockholm. Hur många mödrar som valde att själva förvara – och så småningom kanske bränna – sina namnsedlar vet man givetvis ingenting om.)

Av ovanstående framgår att barnmorskan – i de fall hon förlöste en kvinna som önskade vara anonym och inte behålla barnet – tog med sig den nyfödda hem till sig direkt efter förlossningen, skyndsamt anmälde födelsen och fick barnet döpt. (Dopnamnen bestämdes av modern, om hon så önskade, i annat fall av barnmorskan/prästen.) Barnet vistades sedan hos barnmorskan en kortare eller längre tid innan det lämnades till Allmänna barnhuset eller till fosterföräldrar, allt enligt moderns önskemål om hon hade något.

Så till ditt fall:
Kvarteret Valfisken nr 12 och 13 var ett hörnhusfatighet, med gatuadresserna Storgatan 18 och 20 och Grevgatan 29*. Det är i denna fastighet Iris/Inez Ellen Maria anges vara född och ha tillbringat sin första tid i livet innan hon 1900 placerades som fosterbarn hos familjen Blixt på Kungsholmen. Jag har varken i rotemansarkivet eller i Stockholms adresskalendrar 1899 och 1900 funnit någon barnmorska i fastigheten, vilket inte nödvändigtvis utesluter att där bodde en sådan. Men det kan också vara så att modern var tillfälligt inneboende hos någon i fastigheten, alltså utan att vara skriven där, och att dottern föddes där och under sin tidigaste levnad faktiskt omhändertogs av modern.

Det faktum att det i släkten bevarats ett porträtt av modern tyder på att det funnits kontakt mellan henne och fosterhemmet i Haraker – brev, besök? Inez kan ha haft full kännedom om vem hennes mor var, och i så fall är det inte osannolikt att berättelsen om Inez dotters möte med mormodern äger sin riktighet.

Men snickaren Karl August Persson kan nog avskrivas som Inez far. Han inflyttade med hustru och barn i Hedvig Eleonora först 12/4 1899, från Mariestad. Han kan givetvis ha vistats i Stockholm en tid dessförinnan för att skaffa bostad åt familjen, men faderskapet förefaller ändå något långsökt.
Hedvig Eleonora BIa:53 (1899-1899) Bild 1230 / sid 119 (AID: v85513.b1230.s119)

Släktskapsangivelserna hos DNA-testföretagen (”släktskap X antal generationer bort”) ska, om jag fattat saken rätt, tas med en rejäl nypa salt. Men jag är ingen expert på det området.

Edla Maria Korhonen var född 1886-12-17 i byn Oinala 2 i Muolaa (Mola, Viborgs län), enligt http://hiski.genealogia.fi/historia/indexr.htm (http://hiski.genealogia.fi/historia/indexr.htm). Föräldrar: Pietar Korhonen och Fredrika Berg.
----

* Se https://stockholmskallan.stockholm.se/post/26445 (https://stockholmskallan.stockholm.se/post/26445). Huset står fortfarande kvar.

I fastigheten Valfisken 12, 13 (Storgatan 18 och 20, Grevgatan 29) var många nyfödda oä och föräldralösa barn skrivna sin första tid i livet (rotemansarkivet). I födelseboken anges adressen 20 Storgatan för samtliga som jag har kontrollerat. Det bör alltså ha bott en barnmorska där eller, möjligen, en person som hyrde ut ”rum för obemärkta”.

Barnen kan i praktiken ha befunnit sig någon annanstans. När rotemannen fick meddelande om födelsen bokfördes barnet helt enkelt på den adress som angetts som moderns.