NULL Skriv ut sidan - SV: Söderbärke F:1 (1730-1760) Bild 137 (AID: v132289.b137, NAD: SE/ULA/11521)

Anbytarforum

Titel: SV: Söderbärke F:1 (1730-1760) Bild 137 (AID: v132289.b137, NAD: SE/ULA/11521)
Skrivet av: Leif G. Olofsson skrivet 2017-08-30, 09:06
nr 83: Bonden Anders Hanssons k. hustru Margareta Nilsdotter ifr. Saxe, född därstädes år 1687; befordrad till dop och Christendom, och i unga åren blifwit både dygdigt uppfostrad och underwist i sin salighets kundskap, som hon någorlunda kunde läsa och enfaldigt förstå, samt städse utöfwade. 3ne gånger har hon efter Guds behag warit i ägtenskap, 1sta g. med Jan Hansson ifrå Sörbo, som hon i god sämja lefwat i 22 år och wälsignat med 7 barn, 1 Son lefwer allenast. 2dra ggn med Per Hansson ifrå Hemshyttan uti 1 1/2 år och fått 1 Son som är död. Änka i 1 1/2 år, tå hon 3dje ggn blef gift med sin nu efterlemnade Man Anders Hansson ifr Norberg; i 24 år utan lifsfrugt; fört så mycket witterligit är en någorlunda stilla lefnad och gudsfruchtighet. Dödde i Herranom effter en Xtelig döds beredelse, och någon tids utstånden siukdom af fråssa som ock nu på 3ne weckors tid, andtäppan. D 17 Sept. egrofs d 22dra.