NULL Skriv ut sidan - SV: Zion

Anbytarforum

Titel: SV: Zion
Skrivet av: Magnus Lindskog skrivet 2017-08-10, 19:33

"Rulla Uppå Kongl. May:ttz och Cronones Sallpettersiudare som innewarande åhr 1706 giort sin tilwärkning af Sallpetter På Gottland. Nembl: Ifrån
Jönekiöpingz Lähn
Wesbo Härad, Räftele Socken
Aron Zionson i Nennesmo
/.../
Följande Sallpettersiudare äre igen bortreste till Smål. 1"


Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/71 (1707), bildid: A0065985_01981