NULL Skriv ut sidan - SV: Bosaeus / Bozaeus

Anbytarforum

Titel: SV: Bosaeus / Bozaeus
Skrivet av: Bengt Nilsson skrivet 2017-07-30, 15:57
Hej detta är en ny fråga om en Eric Bosaeus enligt nedan
Född 1729 04 03 Klockaregården Harbo
Harbo sid 105 Födelse- och dopbok 1680-1762 C:1 Nr 13
Heter Eric i födelseboken
Par: Comministri Dni: Laurentu Bosaei och hustrun Catharina Halsenia
Teftes: Anders Olofsson i Rissinge, Länsmans son Anders i Bogärde, Fröken Charlotta Frölik i
Harbonäs, Länsmannens i Bogärde dotter Margeta

Gift 1768 05 23 med Catharina Margareta Lander Bolltorp Skönberga
Skönberga sid 277 Lysnings- och vigselbok 1722-1777 C:2 Nr 4
Inspector Eric Bozeus och Jungfru Catharina Margareta Lander Bolltorp

Vet någon när och var Eric dog?

Erics svärfars bouppteckning
Halmstads häradsrätt sid 196 Boupteckningsregister 1671-1849 BouReg:1
Halmstads häradsrätt bild 86 Boupteckning 1783-1787 FIIa:14 efter svärfadern Pehr Lander
År 1784 den 23die Februarü förrättades efter anmodan Boupteckning och Werdering på
qwarlåtenskapen efter afledne Frälse Inspectoren Pehr Lander på Axelwald, som efter sig
lemnat Änkan Sara Charlotta Hallat och 3ne Barn med förra giftet nembl: Sonen Inspectoren
Herr Petter Lorentz Lander på Wapnö, Sÿsteren Chatarina Marja gift med Inspectoren Herr
Eric Lars Boseus uti Östergjöttland å hwars wägnar Herr Inspector Lander upptedde Fullmakt
såwäl åegne som å dess Swågers wägnar bewaka deras gemensamma rätt, såwäl wid
upteckningen som delningen

Var befann sig Eric med hustru i Östergötland 1784?