NULL Skriv ut sidan - SV: auDNA-Finska frälsesläkter

Anbytarforum

Titel: SV: auDNA-Finska frälsesläkter
Skrivet av: Jakob Norstedt skrivet 2017-07-14, 11:09
Hej Leif!

Om 1cM ger 1 % chans för rekombination från en generation till nästa så blir det 99% chans att segmentet överlever ett generationsskifte. Då kan man ju tycka att enkel matematik (0,99 ^ 66 = 50%) ger att chansen för att det håller i runt 66 generationer eller 2000 år är 50%.

Men ett så gammalt segment finns hos i princip varenda person i en bygd, en population, eftersom de alla har många gemensamma förfäder långt senare än år 0. Det är ett befolkningssegment.

Ett befolkningssegment blir stabilt. Om det rekombinerar när det ärvs till ett barn A i en bygd så överlever det istället oförändrat för de flesta andra barn i den generationen i den bygden, det finns ju hos i princip alla föräldrar. Det betyder att även om det inte längre finns hos A så kommer det tillbaka hos de flesta av A:s barnbarn och ännu större andel av barnbarnsbarnen. Det är i själva verket samma mekanism som gör att mänsklighetens arvsmassa i stort är stabil. De flesta autosomala mutationer som uppstår självdör efter ett antal generationer, annars skulle mänskligheten gå under. Befolkningssegmentet blir det naturliga kännetecknet för hela populationen. Alla har det, utom några få tillfälliga undantag.

Detta betyder att när du extrapolerar och får fram 2000 år som livslängd för ett 1 cM-segment, eller 650 år för ett 3 cM-segment (som också är så litet att det fungerar som befolkningssegment) så får du in ett fel som du inte kompenserar för. Livslängden är närmast oändlig för dessa segment i en population utan utbyte med omvärlden och mycket längre än de siffror du får fram för tex populationer i Norrland.

Dessutom har du inte funderat på att kromosomerna jämförs parvis med varandra vilket ytterligare komplicerar saken och gör att du inte kan lita på vad du ser när du tittar på små segment.

Sen är det svårt att diskutera gemensamt släktskap med Bure eller finska frälsesläker på 1400-talet när du inte har någon koll på alla andra gemensamma anor från den tiden. Du kan omöjligt hävda att det är just Bure som är er gemensamma nämnare, Gamle Olof är förmodligen bara en av många tiotals, kanske hundratals, lika gemensamma medeltidsanor som du inte har en aning om.

Jakob Norstedt
Medlem i SSGG