NULL Skriv ut sidan - SV: Cecilia Rasmusdotter, född år 1755 (eller år 1757) i Långelanda

Anbytarforum

Titel: SV: Cecilia Rasmusdotter, född år 1755 (eller år 1757) i Långelanda
Skrivet av: Folke Almegius skrivet 2017-06-23, 09:38
Hej igen

Vid tinget med Orusts och Tjörns häradsrätt i Svanesund den 11 juni 1723 inskrevs ett kontrakt upprättat 14/10 1720 mellan Torbjörn Jonsson på torpet Blötkärr under Skredseröd i Röra sn och Olof Persson på Slätthult i Torps sn angående 1/3 hemman Västra Kollungeröd i Långelanda sn som Torbjörn enligt dombok 1/6 1720  har bördsrätt till och Olof har i pant för 170 daler smt. Torbjörn är fattig och förmår inte inlösa gården som i många år varit bortpantad. Parterna kommer då överens om att Olofs styvson Lars Karlsson får överta gården mot pantsumman 170 daler om styvsonen gifter sig med Torbjörns dotter Cecilia. Affären gick ju i lås för ungdomarna gifte sig 1721.

Vid tinget 10/10 1734 försökte Sven Torbjörnsson i Kärra, ovisst var, som var yngre halvbror till Cecilia, inbörda gården eftersom han som broder hade förtur framför syster till faderns jord. Parterna förliktes dock på så sätt att Sven återtog sitt krav mot 50 daler smt i ersättning.

Torbjörn i Blötkärr upptas 1702 i en beredskapslängd för flottan och uppges då vara 40 år och "gärningsman", dvs skomakare, skräddare o.dyl. I 1718 års mantalslängd anges att han är blind. Torpet Blötkärr är numera en gård.

Lars Karlsson var född i Torps sn 1690 som son till Karl Olsson i Slätthult vars anor du hittar i mina Tusen Anor.

När det gäller namnet Jerp så förekommer det i Ödsmåls sn som arvsnamn efter Jerp Helgesson i Starrkärr, farfar till den Jerp Helgesson i Dälene som gifte sig med Elin Persdotter i Reorseröd som f.ö. var syster till ovannämnde Olof Persson i Slätthult.