NULL Skriv ut sidan - Byråkrat-svenska

Anbytarforum

Titel: Byråkrat-svenska
Skrivet av: Marianne Elfström skrivet 2017-05-28, 12:00
Såhär står det i en tidningsartikel (GHT) 1891-01-09:
Utslag afkunnadt af domkapitlet 20/12 i anledning utaf J S Johansson och A Landberg, å Hanhals församlings vägnar, sökt stadfästelse å församlingens å kyrkostämma den 25 mars innevarande år fattade beslut att skilja sig från Kongsbacka för att få sin egen klockare och organist. -- Ifrågavarande kyrkostämmobeslut fastställdt.

Jag förstår inte innebörden.
Ville de ha egen klockare och organist i Hanhals församling eller ville de ha tjänsten tillsammans med Kungsbacka församling? Och hur blev det?