NULL Skriv ut sidan - SV: Ingatorp

Anbytarforum

Titel: SV: Ingatorp
Skrivet av: Finn Fries skrivet 2017-05-23, 16:34
Fortsättning på diskussion under Hult (http://forum.genealogi.se/index.php?topic=21994.msg1434495#msg1434495) om när Per Svensson i Haddås avlider.
Att Per dör senast 1760 framgår som Karl-Henrik redan noterat i sin dödboksavskrift av att hans hustru uppges vara änka när hon avlider detta år.
Jag tror dock att Per själv dör redan 1739, men jag har inte kunnat hitta honom i Ingatorps dödbok.
1739 finns i mantalslängden en Per med hustru i Haddås mellangård som bör vara Per Svensson då han nästa år är ersatt med sina söner Hans och Petter.
I 1740 års mtl står att dessa "har landshöfdings tilstånd att få sitta(?) 2ne på denna deras ärfda fierding". Tydligen accepterade man annars vid denna tid inte en så liten gård.
Redan nästa år är dock Hans ensam brukare i mtl, men Per Persson bor ändå kvar där livet ut.
Formuleringen att gården är ärvd tolkar jag som att fadern nu är avliden.