NULL Skriv ut sidan - SV: Ekenberg

Anbytarforum

Titel: SV: Ekenberg
Skrivet av: gst skrivet 2017-05-21, 04:03
Skulle skeppsbyggmästaren Joseph Fredric Eke(n)berg i trådens första inlägg kunna vara identisk med skeppsbyggmästaren Joseph Eric Ekeberg, far till den kände kemisten Anders Gustaf Ekeberg? Jag citerar ur SBL:

"Anders Gustaf Ekeberg, f. 15 jan. 1767 i Stockholm (Hedv. El), d. 11 febr. 1813 i Uppsala. Föräldrar: skeppsbyggmästaren
Joseph Eric Ekeberg och Hedvig Ulrica Kilberg. Privatundervisning i Söderåkra prästgård utanför Kalmar 1779; skolelev
i Västervik 1781—82; student vid Uppsala univ. 5 mars 1784; disp. pro exercitio 1787 och pro gradu 1788; promov.
fil. magister 16 juni s. å.; stipendieresa till Greifswald och Berlin 1789—90; auskultant vid Bergskollegium 27
mars 1794; docent i kemi vid Uppsala univ. 15 maj 1794; adjunkt samt laborator i kemi där 22 jan. 1799. LVA s.
å.; led. av vetenskapsakademien i München 1808; LVS 1810."

Den familj Eke(n)berg som tidigare diskuterats fanns i Umeå på 1770-talet men försvinner sedan. Går det att etablera något samband? (I så fall var skeppsbyggmästaren gift två gånger och änkling i andra giftet.) Kanske att lösningen finns i de småländska kyrkböckerna, där Anders Gustaf tydligen växte upp?