NULL Skriv ut sidan - mutationer

Anbytarforum

Titel: mutationer
Skrivet av: Ulf Sikström skrivet 2017-05-20, 23:25
När jag gick i skola för över 50 år sedan, fick jag lära mig att det finns gener, sedan kan det bli en förändring i generna/mutation så att avkomman får andra egenskaper än fadern och modern har. Är detta omodern vetenskap?