NULL Skriv ut sidan - SV: Gris / Grijs / Grise

Anbytarforum

Titel: SV: Gris / Grijs / Grise
Skrivet av: Stefan Åhman skrivet 2017-05-08, 19:38
Undrens tid är ännu icke förbi ... tack Jörgen!


Greta Gris, gift med visiteuren vid Sjötullen, Peter Dahlstedt, är enligt en notis i Stockholms mtl för 1730 f i "Hels", varmed väl förstås Helsingland. Hon avlider 17580708 i Klara med beräknat födelseår 1698.


Därefter följer
Barbro f omkr 1700, d i Linköping domkfs 17630820
Magnus f omkr 1703, d i Hovfs 17501019
Christina - saknar data
Anna Catharina - saknar data
Johan f ber 17101209, d i Adolf Fredrik 17610920
Petter f omkr 1712, d  i Hovfs 17610211
Anders f omkr 1718, d i Riddarholmen 17620520


"Gamble  BruksBokhållaren Johan Gris Enkeman 63 år gl Siuklig, niuter underhåll af Rikzrådet Strömfelt", dyker upp 1736 i mtl för Ladugårdslandet Nedre i Stockholm. Stämmer väl med Johannes, dpt 1673-01-23 i Olai Norrköping, son till målaren Måns Eriksson Gris. Därefter syns han inte till; kanske avlider han i Hedvig Eleonora omkr 1736 - 40. Tyvärr saknas db för de aktuella åren.
I mtl för 1740 så finner man i tjänst hos Riksrådet Baron Petter Adlerfelt tre syskon Gris; jungfrun Christina, laquejen Johan och kocken Anders.
Vore anmäkningsvärt om det inte funns ett samband mellan de två riksrådens tjänstefolk.
Vidare noteras att bokhållarens sonson, akademie ritmästaren Johan Fredrik i mtl 1760 ståtar med titeln "Historiemålare" och att han var Taraval behjälplig vid utsmyckningen av Slottskapellet. Således ett yrke identiskt med ämbetsmålarens Måns Eriksson Gris, tycks det.


De noteringar som Hulphers har ang målarens barn är intressanta. Dottern Margreta Gris anges gift sig med bildhuggaren Johan Ulberg. Namnet stämmer med den skånske träskulptören som behandlas i Fornvännen 1929 (http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/895/1929_348.pdf?sequence=1) . Här finns emellertid Margareta Gris inte upptagen. Och Johan Gris var gift med Maria Christina Ulberg, f omkr 1718, d i Adolf Fredrik 17610720.
En annan målare, Christoph Fock var enl samma källa  gift med  dottern Elsa,


Dottern Catharina Gris uppges vara gift med skepparen Svan i Karlshamn. Där gifter hon 1710 om sig med skomakarmästaren Cuur och hon avlider 1733 i samma stad.
Jochim och Anders Månssons öden har behandlats i tidigare inlägg. Sammantaget verkar Hulphers noteringar tillförlitliga och visar att barnen inte sällan gifte sig med hantverkare i samma kretsar som faderns.
Möjligen hör även namnet Litton till denna kategori. Fiskeridirektören Anders Gris, d 1752 i Riddarholmen, var gift med Christina Litton, d 1765 sammastädes. Källarskrivarens vid k hovet Petter Gris första hustru var Beata Litton, d före 1751. Kanske finns ett samband med bildhuggaren Bengt Jonsson Litton?


Anders Gris tycks ha avancerat från kock till överinspektör vid fiskerierna. Hur kan man fråga sig; måhända en väntjänst från en högt uppsatt arbetsgivare? Hursomhelst så ingår en "Konst- och Transcher Bok"  i hans kvarlåtenskap, vilket väl passar med kockyrket.