NULL Skriv ut sidan - SV: Ljungdahl

Anbytarforum

Titel: SV: Ljungdahl
Skrivet av: Maria Ljungdahl skrivet 2017-05-05, 16:55
Efter att jag i januari 2017 mer systematiskt började gräva i de offentliga källorna, för att bekräfta de uppgifter om släkten som traderats skriftligt genom släktträd och släktförteckningar från början av 1900-talet och som i stora drag överensstämmer med den sammanfattning av “släkten Ljungdahl från Ljungby” som publicerats i flera årgångar av Svenska Släktkalendern, har några saker framkommit som behöver uppmärksammas och korrigeras av släktforskare som har använt och spritt de data som finns i Släktkalendern och de ytterligare uppgifter som traderats i släkten och som jag tyvärr för många års sedan har delat med mig av i till exempel diskussionerna under rubriken “Ljungdahl” på Rötters Anbytarforum. För detta ansvarslösa förmedlande av andrahandsuppgifter utan källkritik, ber jag härmed om förlåtelse!

Passar även på att tacka alla som bidragit med de många goda tips, faktauppgifter och forskningsuppslag som kommit fram genom diskussioner på forum, i mail och på webbsidor med publicerade släktdata, och som lett till att bilden av släkten Ljungdahls historia blev upplyst från flera och andra perspektiv än den utgångspunkt som var möjlig genom en kombination av min egen fantasi och traderade uppgifter. TACK!

1) En särskild sådan insats är upptäckten att det går att komma längre bakåt i släkthistorien än Zacharias Månsson i Tofta. Tack vare här engagerade släktforskare — ingen nämnd, ingen glömd (men “internet glömmer aldrig” heter det ju) — som grävt i byhistoria, kyrkobokföring och domböcker i norra Småland och efter hand delat med sig av data och slutsatser på Rötters Anbytarforum, vet vi numera att Zacharias Månsson i Tofta i Ljungby (Kronobergs län) hade en far som hette Måns Persson och en mor som hette Anna Mauritzdotter, och att Zacharias Månsson och en radda syskon kom från Katebo i Lönneberga socken (Kalmar län) och längre tillbaka i tiden hade bonderyttaren, knekthövitsmannen och hästuppfödaren Nils Sunesson på gården Rakenäs i Lönneberga som förfader, och att denne deras farfars far var gift med Ingeborg, dotter till Per Månsson i Rakenäs. Anorna bakåt före Nils Sunesson och Per Månsson är ännu lite oklara, har jag för mig. Någon som vet mera om läget på den fronten?

2) Vad som redan kan finnas att veta i största allmänhet om gårdarna i Tofta och andra byar kring Ljungby och Angelstad, har jag inte grävt i så mycket, bara noterat att det finns gott om namn och vissa andra data på mantalsskrivna personer i gårdarna under 1600-talet och framåt. Man kan tänka på personernas eventuella släktskap, och ta reda på om det visar sig i hur gårdarna ärvs och delas, och också fundera över hur rusthållets ryttartjänst upprätthålls genom åren: kanske först genom att gifta män och söner från gårdarna ställer upp, och senare med att man gemensamt betalar och utrustar ryttare, häst och ryttartorp? Jag kan efter att ha tittat i mantalslängderna från Ljungby mellan  1640- och 1710-talet tänka mig att (Zacharias Månssons hustru) Märta Nilsdotters far kan ha varit en ryttare och möjligen kapten i Sunnerbo skvadron vid namn “captein Nils Johansson” (död c:a 1680) som var skriven i Tofta åren 1642-1680 och efterträddes som ryttare åren 1670-1691 av en Johan, som kan ha varit en äldre bror till Märta. Hette hennes fader verkligen Nils Rosendahl, som man kan tro från uppgiften i Svenska släktkalendern 1930, sid 538, och hur hittar man denne i källorna? Vad är beläggen för släktskapet? Finns det renskrivna domböcker och kyrkböcker som går att söka i, när man som relativ nybörjare har gett upp om att hitta något i de svårlästa källorna? Jag kommer inte vidare på egen hand med dessa frågor.

3) Bland “namnbärarna” Ljungdahl som inte redovisats i detalj i Släktkalendern fanns två möjliga bröder till kyrkoherde Nils Ljungdahl i Älghult, nämligen löjtnant Isac Ljungdahl och hans hustru Maria Tranhemia, vilka inte hade några kända efterlevande barn, samt fänrik Jacob Ljungdahl och hans hustru Sara Wrång, som hade åtminstone en dotter som hette Helena Sara (eller Sara Helena) som var gift med en bokbindare Anders Wistrand i Eksjö och kan ha fått efterkommande som hette både Ljungdahl och Wistrand. Enligt tidigare uppgifter skall Helena Sara ha haft en dotter som hette Sigrid. Detta återstår att undersöka. Även att klarlägga att dessa två faktiskt var söner från Tofta i Ljungby och inte av någon eller några andra familjer med samma efternamn.

(flera rättelser och kompletteringar postas i annat foruminlägg, för att inte röra till diskussionen för mycket - ovanstående handlar om tiden före kyrkoherdefamiljen i Älghult, rättelserna handlar om personer som tillhörde kyrkoherde Nils Ljungdahls familj och om efterkommande till ljungdahlsfamiljerna som bodde på Flöxhults säteri)