NULL Skriv ut sidan - SV: Källehult u Björkeberg

Anbytarforum

Titel: SV: Källehult u Björkeberg
Skrivet av: Finn Fries skrivet 2017-05-03, 11:51

Hur lätt det är att hitta beror väl på hur van man är vid kartor.
Jag har utifrån gamla kartor hittat ett drygt halvdussin gamla torpställen i just Hässleby.
Samtliga dessa har när jag hittat dem visat sig vara utmärkta med hembygdsföreningens skyltar.
Om en torpinventering är gjord på de här torpen, så finns det säkert skyltar också här.

Från lantmäteriets historiska kartor har jag gjort nedanstående utdrag.
Till vänster 1954 års ekonomiska karta och till höger motsvarande karta för 1980.
På 1954 års karta har jag satt ett kryss där soldattorpet Källebäck är utsatt på skifteskartorna för Björkeberg 1770 och 1822.
På riksantikvarieämbetets karta är krysset strax söder därom, men möjligen är den inte så exakt.
Soldattorpet kan ju också ha flyttats lite genom åren.
Källehult hittar jag inte på någon karta men sannolikt motsvaras det av det vänstra krysset på din karta.
Namnet är ju uppenbarligen bildat utifrån soldattorpets namn, och det bör ligga i närheten.
Det ska ju också ligga innanför Björkebergs gränser som utmärks av den lite kraftigare gränsmarkeringen i urklippens övre vänstra hörn.

Det enklaste sättet att hitta platsen är förmodligen att försöka hitta den gamla infartsvägen utmärkt med en pil på 1980 års karta.
Det stora ljusa partiet är antagligen ett kalhygge. Numera troligen uppväxt igen.
Hela urklippet är ungefär 500x500 meter så om man bara hittar någorlunda rätt är det ett ganska litet område att söka igenom.
Soldattorpet bör ligga ganska nära den nya vägen strax norr därom.
Källehult som du ju är ute efter är nog lättast att hitta med Källebäck som utgångspunkt, även om det troligen ligger närmare vägen som går väster om det.
Om du har möjlighet är det nog en god idé att undersöka platsen i förväg innan du tar dit dina besökare.