NULL Skriv ut sidan - SV: Gauffin / Goffeng

Anbytarforum

Titel: SV: Gauffin / Goffeng
Skrivet av: Kjell Lindblom skrivet 2017-04-25, 20:27
Problemet avseende Judith Goffins bou (Sth 1758/2:771) i Nordisk Vallongenealogi del I Tabell 33 sid 280 har nu fått sin lösning! Jan Olsson har nämligen hittat en namne Judith Goffing bg 19/1 1758 i Norrköping S:t Olai fs. Det rör sig alltså om två kvinnor Judith Goffin med patronymikon Jacobsdotter respektive Johansdotter. De lyckas avlida med bara några dagars mellanrum och har hittills i avsaknad av patronymikon av mig uppfattats som samma individ. Tabellerna 10 och 33 för släkten Goffin i N V får nu följande reviderade utseende:

Tabell 10

Johan Goffing, son till Thomas (tab 8 ), är född i januari 1646 i Fellingsbro. Han kommer till Västlands bruk samtidigt som fadern och blir så småningom mästerräckare. Han avlider där omkr 1700.
  Med sin hustru Maria Marteleur gifter han sig omkr 1672. Hon försvinner ur mtl 1695, troligen avliden.
  I dottern Judiths bouppteckning upptages två helsystrar, Johanna änka efter bonden Nils Remander i Södermanland, och Annika änka efter soldaten Almqvist vid Uppsala, samt en halvsyster Margareta gift med räckaren Erik Jagare. Margareta bör vara modern Maria (Johansdotter) Marteleurs oäkta barn med Johan Olofsson i Åkerby 1669. Halvsystern är dopvittne 11/1 1691 i Västland och hennes giftermål sker i början på 1690-talet. Hon bör ha fått styvfaderns släktnamn.
  Judiths patronymikon framgår av hennes vigselnotis i Maria Magdalena fs, vilket gör att hon kan särskiljas från sin namne i tabell 33.

Barn:   Judith   f c 1683, d 22/1 1758 i Maria Magdalena fs (Sth bou 1758/2:771), g1 m
      plåtslagarålderman Måns Jonsson 11/10 1722 i Stockholm Nicolai fs, g2 m
      plåtslagarålderman Eric Möller 7/3 1731 i Maria Magdalena fs
   Johanna   g m bonden Nils Remander i Södermanland, är änka 1758
   Annika   f 4/9 1691 i Västland, g m soldaten (Måns Ersson) Almqvist i Uppsala, är änka 1758

Tabell 33

Jacob Goffeng, möjl son till Johan (tab 22), är hammarsmed vid Österby 1669-1709. Han begravs 10/8 1721 i Film. Den 22/5 året före jordas hans hustru. Jacob är gift före 1669. Hustruns namn framgår av hfl 1712 och läses som Barbro, vilket styrks av att några av sönernas äldsta dotter får detta namn. Ett ärekränkningsärende vid häradsrätten i Film 17/6 1682 (renoverad dombok 1682 pag 381) visar att hustrun redan detta år lystrar till namnet Barbro.

Barn:   Thomas   (tab 34)
   Jean   (tab 36)
   Judith   f c 1670, bg 19/1 1758 i Norrköping S:t Olai fs, dopvittne 18/7 1697 i Film,
      g m Frans Tillman omkr 1698
   Jacob   (tab 37)
   Mårten   dopvittne 22/7 1700 i Film
   Maria   f c 1678, bg 10/3 1751 i Film, dopvittne 21/1 1706 i Film, g m Isach Jonsson Asp
   Claas   dopvittne 16/5 1710 i Film
   Abraham   dp 8/3 1685, d 15/4 1706 i Film
   Margreta   dp 6/6 1688