NULL Skriv ut sidan - SV: Leksand Död- och begravningsbok F:13 1782-1792, bild 132 (Arkiv Digital)

Anbytarforum

Titel: SV: Leksand Död- och begravningsbok F:13 1782-1792, bild 132 (Arkiv Digital)
Skrivet av: Maud Svensson skrivet 2017-04-20, 22:16

Mats Matsson från Ahlvik. Född ibm 1734 af h. p. Mats Anders-
son åch Anna Ers Dr. Ren: inf: 24 år gammal parade Försynen ho-
nom i ägtenskap med sin i sorgen efterlämnade maka Hu Ele-
na Ers Dr i Fornby, lefde med henne i god enighet tillhopa i
29 år åch aflade därunder 5 barn, 2 söner åch 3 döttrar, en son
är förut afsomnad, de öfriga efterlefva oförsedde. Berättas hafva fördt
en vacker åch ärbar lefnad, varit flitig i sit arbete, åch god granne.
Upsyningsman var han i 4 år. Besökte flitigt Guds hus åch nyttja-
de med vördnad nådemedlen. Föll olyckligen ned af et tak förlidne
3dje dag Påsk, kände däraf en grufvelig smärta i 9 dygn, suckade under
plågorne: Kom in till mig O Jesu kär etc. Döden slöt hans elän-
de den 20 apr. ætai 55 år åch 3 månader.