NULL Skriv ut sidan - SV: Påvel Nilsson(1634-1689) i Flässeryd

Anbytarforum

Titel: SV: Påvel Nilsson(1634-1689) i Flässeryd
Skrivet av: Martin Brandt skrivet 2017-03-26, 00:07
Hej,

Jag har forskat en del på släktkretsen kring Jacob Nilsson i Markaryd. Flera av Nils Jacobssons barn räknas upp i följande domboksmål, om det kan vara till någon hjälp, ingen Påvel där i alla fall.

Sunnerbo häradsrätt (GHA) 1661-11-18

Sammadag framdrädde för tingzrätten Swen Person i Misterhult fullmechtig på Jacob
Broddesons wägna i Markarydh och gaf tillkänna thett Jacob Brodson wplåter och sällger
sin egin arfweluth i Söra gårdh i Markarydh till sin skylldman Nillß Nillson i Markaryd
länßman för redha betallning Nyotyo dlr Smt bådhe för Jord och byrdh. Noch fullmächtig
Jacob Nillsons wägna i åbo som hafwer bekommit betallning för sin arfweluth
i Söragård Markarydh af sin brodher Nillß Nillson 44 dlr Smt. Noch Johan Nillson för sin
arfweluth i sammagård 44 dlr Smt. Samaledes påfwell Nillson betallning wpburit för
sin Jorda arfweluth i soragårdh Markarydh 44 dlr Smt. Noch Jöenß Nillson tullare i Hallm
stadh 44 dlr Smt. Theßlikest systrarna Kirstin Nillsadotter i Kyllhult 22 dlr Smt. anna Nill
sadotter
i skåne för sin arfweluth i sammagårdh 22 dlr Smt. Nu hafwer köparen Nillß
Nillson sin egen arfweluth i bete gårdh till 44 dlr Smt ähr således Nillß Nillson genom
thetta köph och selfz sin arfweluth ägande till hallf Söregårdh i Markarydh fler ähn
Nillß Nillson blef gifft.

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1040 (AID: v205987.b1040, NAD: SE/VALA/0382503)

mvh
Martin