NULL Skriv ut sidan - SV: Läshjälp flytt

Anbytarforum

Titel: SV: Läshjälp flytt
Skrivet av: Karin Uhrvik skrivet 2017-02-28, 06:12

Ett försök
anländ Margeta Mattsdr läser enfaldigt
sina christendoms stycken och har i flera
åhr brukat sina salighets medel, men
sedan soldaten Matts Jöransson ifrån
NyCarleby begynt hafwa sit umgän-
ge med henne och under ächtenskaps-
löfte rådt henne med barn som thet hon ock (den) (?)
sidstwedne? Aprilis framfödt 2 ne flicke-
barn hwilcka blifwit döde (den) 11 Julii så
har hon ungefähr tu åhr icke brukat
sina salighets medel. Matts Jöransson har
fuller begynt begärt lysning til äcktenskap, men
han kan icke läsa rent i Bok och nog litet förstår sin
christendomslära, så han thet ej kunnat? tillåtas för(r)-
än han förbättrar sig uti saligheternes? kundskap alt(så?)
är hon icke heller ännu kyrkiotagen   Wasa (den) 19
sept 1760