NULL Skriv ut sidan - SV: Maria Andersdotter, 1749-1818 (?)

Anbytarforum

Titel: SV: Maria Andersdotter, 1749-1818 (?)
Skrivet av: Stefan Gelow skrivet 2017-02-11, 22:36


Hej!


Jag är övertygad om att det går att hitta rakare och säkrare kopplingar med lite tid och tålamod, men det är möjligt att åtminstone göra kopplingen mycket trolig.


Notera i Granträsk, Burträsk AI:4 s123 AID:v139032.b130.s123 att Maria har en broder Johan Andersson född 1739 som är noterad "soldat i Piteå".


Senare i Ekorrsele 3, Degerfors, hfl 1809-1814 Degerfors AI:1 s328 AID:v139161.b330.s328 så står Zachris Olofsson född 1760 och Hustru Maja Andersdr född 1749 med sonen Anders Wilhelm född 1789. Nedan står "dess Svåger" Nyb. Jan Andersson Friskopp född 1739, död (ca 1813). Han finns också i dödboken 1813 där han noteras "soldat Friskopp" AID:v139193.b154.s300 .


Det verkar inte finnas någon anledning att tro att han är Zachris svåger på annat sätt än just genom att vara bror till Maria.


Han torde också ha varit soldat Friskopp i just Piteå, vilket kan troliggöras genom födelsenotisen för en son Johan född (döpt?) i Hortlax 1770-10-27 Fb Piteå lfs CI:4 s213 AID:v138644.b111.s213 där Johan noteras son till en Soldat Johan Friskopp.


Jag erkänner att detta fortfarande inte är vattentätt, men jag tror att det går att göra det. Men det verkar som om det lättaste sättet kanske är att säkerställa Johan Friskopps anor snarare än den troliga systern Maria. I vilket fall så uppfattar jag att det är lite för mycket "sammanträffanden" för att det inte ska betraktas åtminstone som en mycket stark arbetshypotes.


Det verkar för övrigt som om Maria for runt, och hon verkar bland annat ha varit i Kattisträsk, Skellefteå 1770-71.


Tillägg: Noterar just att ett av dopvittnena vid sonen Anders Vilhelms födelse 1789-07-17 AID:v139192.b25.s21 är "Mårten Andersson i Hjuken". Detta måste rimligen vara den Mårten Andersson som finns i hfl Degerfors 1794-1800 i Hjuken 9 AID:v139161.b33.s26 där det noteras en Mårten Andersson född 1741. Det finns också en broder till Maria i Granträsk som heter Mårten och är född 1741 i hfl AI:4 som nämns ovan. Det är ett sammanträffande för mycket såvitt jag kan se... Sen kanske man bör leta upp lite mer direkta kopplingar om man vill...