NULL Skriv ut sidan - SV: Bouppteckning; X cap 5 § - och läshjälp

Anbytarforum

Titel: SV: Bouppteckning; X cap 5 § - och läshjälp
Skrivet av: LarsOlof Lööf skrivet 2017-01-18, 10:45
Hej
Texten kan tolkas:
Boupteckning
Landt Egendom som skiftas efter
LandRätt Gent (?)B: X Cap 5 §
1/2 Emmetskalf Skatte Krone Giästgifvare-
gård med tillydande kiöpingsplatzen
Påskallavik och flere tillägor, har
Herr Callerström i lifstiden och uti
äcktenskap med nuvarande
Enkia Madame Sophia Callerström
Enlit Stranda härads Tings Rätts
fastebref af d:3 octobo: 1748 åter-
kiöpt af Corneten och BruksPa-
tronen Herr Bengt Ekelund
som thet sig tillhandlat af
madame Callerström och
hennes medärfwares
förmyndare, och thet för
en kiöpe-summa 1200
Hälsningar LarsO