NULL Skriv ut sidan - Herr Bertil i Torpa

Anbytarforum

Titel: Herr Bertil i Torpa
Skrivet av: Sandra Björnesjö skrivet 2017-01-11, 20:16
Hej!
Jag har en gammal "nöt" som jag försöker knäcka. De flesta som forskat i Småland
har stött på prästsläkten Duraeus. Den oslagbara följden av kyrkoherdar i Kristdala socken 1582 - 1953. Samma familj i 371 år.
Anfadern till dessa, Herr Bertil i Torpa, hade en son Christoffer Hård. Dennes tre söner latiniserade efternamnet Hård, som då blev Duraeus.
Herr Bertil, som kallades så på grund av att han var kyrkoherde i Torpa socken och därtill prost i Kind och Ydre, hette Bertil Bertilsson. Han kallade sig själv Bartholdus Bartholdi. Kind och Ydre ligger i Östergötland och i Linköpings Stift.
Bertil föddes cirka 1490. Blev prästvigd i Katolska Kyrkan. Kyrkoherde i Norra Vi, då benämnt Vi, år 1524. Han utsågs till prost i Kind och Ydre 1540. Biskop i Linköping var vid denna tid den kände Hans Brask.
Nöten att knäcka består av några frågetecken. Celibat gällde för prästerna i Katolska Kyrkan vid denna tid. Däremot inte i Gustav Wasa´s nya statliga kyrka efter
ett beslut februari 1529. Bertil kan ha ingått äktenskap efter februari 1529. En son Christoffer skulle då rimligtvis kunna vara född 1530. Det finns inga bevarade födelseböcker i socknarna. Inte heller någon vigselbok. Jag har ännu inte funnit någon uppgift om hustru till Bertil. Var Bertil´s familjenamn Hård eller var det hustruns? Sonen kan ju ha tagit hennes namn. Hade de flera barn? Var föddes Christoffer? I Torpa?
Det finns en uppgift om att Bertil´s mor skulle heta Elisabet Knight, men verifiering
har jag inte funnit. Vem var hans far? Till saken hör att det för prästvigning i Katolska Kyrkan då, liksom idag, krävdes akademiska studier. Det betydde flera års vistelse utomlands. Ofta i Tyskland och därmed föräldrar som hade god ekonomi.
Någon som rår på "nöten"?
Sandra