NULL Skriv ut sidan - SV: Från betygsbok, år 1779, St.Katarina församling i St.Petersburg

Anbytarforum

Titel: SV: Från betygsbok, år 1779, St.Katarina församling i St.Petersburg
Skrivet av: mausve skrivet 2017-01-03, 00:46
Med ett par luckor och frågetecken:

Klensmedsgesällen Jonas Lagerqvist, född år 1752,
ankommen förledit år ifrån Stockholm med behörigt
betyg och varande nu sinnad resa til Revall,
har under dess härvaro förhållit sig ärbart,
och i anseende til sin ägande försvarlige in-
sigt i Christendomens --- stycken obehin-
drad nyttjat --- salighetsmedlen, sidst
begått -- Nattvard nästlidne Långfredag, och är
för öfrigt til ächtenskap hinderslös. Intygas
af Åbo den 21. Junii 1779.
Martin Arenius(?)
---

Död Sankt Petersburg den 13 Januarii och jordfäst den 26
Januarii 1804 begrafven å Töntöla(?)