NULL Skriv ut sidan - SV: Hässleby

Anbytarforum

Titel: SV: Hässleby
Skrivet av: Göran Sollin skrivet 2016-12-28, 21:57
Lite till om Lid och Katebo m.m.

   Enligt Östra härads höstting 1595.09.22: ”Per Jonsson i Lydh i Häsleby Sokn, fulmechtig på sin hustrus Kyrstin Larsdotters och hennes syskions, Sone Larsson i Ölfurdaal, Marriedh Larsdotter i Kateboda, Sicilia Larsdotter Per Knutssons; Per Månsson i Åkermåla, Jon Nilsson ibm, Kyrstin Nilsdotter i Olzarp, Ingemodh i Nödiehult, Byritta i Kolstorp, Botildh Amundzdotter i Suenarp, Suen Månsson i Perstorp, Mårten Månsson, Kyrstin Månsdotter, Ingrid Månsdotter, Sone Persson i Fåglehult, Per Persson i Ökna, Oluf Persson i Kråxshult, Benchta Persdotter, Gåfur alle sampt och synerliger Harald Persson i Kråkshult, Tingskötningh på Kråxhulta gårdh, och gifuedt dem alla tilhopa i en Summa Sölfh - 45 lodh”.

Kan Marriedh Larsdotter vara mor till Börge Börgesson i Lid?