NULL Skriv ut sidan - SV: Erengisle i södra Sönderängen

Anbytarforum

Titel: SV: Erengisle i södra Sönderängen
Skrivet av: Bo Persson skrivet 2016-12-22, 22:10
 Ärendet var uppe till behandling i domkapitlet 29 juni 1642 (med en något förbryllande lokalisering; förmodligen har misstaget uppkommit genom att prosten i Vimmerby föredragit ärendet):
 
”Eodem proponerades af Reverendo Domino Præposite i Wimmerby, om
deße Personer skylde både till 4de gradh boandes i Häsleby
Sochn, Nembligen Nils Erengißleßon och och Jngred Boosdotter
om the kunna medgifuas till echtenskap.
R. Huar the icke wilie afstå, skola huar there bötha 2 kannor
wijn till Sochnekyrkiornne, Nembligen han 2 kannor
till Rumskulla, Men Jngredh 2 kannor till Häsleby”
 
(vol. A I a:4, fol. 35r, Linköpings domkapitel, Domkapitlets i Linköping t.o.m. 1989-06-30 arkiv, VaLA).