NULL Skriv ut sidan - SV: Erengisle i södra Sönderängen

Anbytarforum

Titel: SV: Erengisle i södra Sönderängen
Skrivet av: Jörgen Blästa skrivet 2016-12-20, 23:57Erengisle Bosson Dulle. Sexman. Död 1649 i Sunneränga, Flisby (F) (db).
   Begravd 1649-12-09 i Flisby (F) (db).


Levnadsbeskrivning
   Södra Vedbo häradsting 1638-10-02:
   I lijka månse framkom Ehrengissle Boosson i Sönderängia then Elliest
   kallas Dulle och fodrade skötningh på sin halfwa gårdh söra
   sönderängia och ther hoos ???ade efterskrefne Måns Säliebref Hans i
   Sönderängia hafwer sålt En brodherlot for Oxar - 3 st. och KoppMynt
   20 D:lr Håkon i Vesledhe och hans medharfwingar en systerlot för En
   Koo och en RD:lr in Specie, Gudmundh i Lillahult en Broderlot för
   KopprMynt Aderton D:lr Peer i Löfhult på sin hustrus och Jon Hansson
   och Måns i Mölerydh på sin hustrus wägne för KopprMynt Sex och Half
   D:lr och en lefwandhes Koo, och thess för mehna hafwer och
   Ehrengissle sin arfslott i samma halfwa gårdh söra sunderängia
   nembligh en broderlot alla ofwanb:te godhe Män bekänna sigh till
   fulla nöga hafwa opburit dhen sista pänningh medh dhen första, Ty
   frånskrifwe dhe sigh sine hustrur och alla sine efterkommande
   arfwingar samma ½ne gårdh söra sönderängia i Flijsby sochn och söra
   widbo och dhe tilägnadhe Ehrengissle Boosson hans kära Hustru Barn
   och efterkommandhe arfwingar till Ewerdeligh och oklandrat egendhom
   aldeless efter Sweriges beskrefne lagh.
    (Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län (F)
   EVIIAAAC:23 (1631-1645) Bild 2640)


Gift med
   Ingierd Siggesdotter. Död 1684 i Södra Sunneränga, Flisby (F) (db).
   Begravd 1684-03-23 i Flisby (F) (db).


Barn
   Nils Erengislesson. Död 1699 i Sunneränga, Flisby (F) (db). Begravd
   1699-08-27 i Flisby (F) (db). Gift 1:o före 1643 (mtl) med Ingrid
   Bosdotter. Gift 2:o med Ingierd NN. Död 1667 i Sunneränga, Flisby (F)
   (db). Begravd 1667-04-04 i Flisby (F) (db). Gift 3:o med NN NN. Död
   1674 i Sunneränga, Flisby (F) (db). Begravd 1674-02-08 i Flisby (F)
   (db). Gift 4:o 1675-10-10 i Flisby (F) (vb) med Sara Larsdotter. Död
   1686 i Sunneränga, Flisby (F) (db). Begravd 1686-03-28 i Flisby (F)
   (db). Gift 5:o 1687-11-27 i Flisby (F) (vb) med Maria Johansdotter.
   Håkan Erengislesson Dulle. Född omkring 1621 i Sunneränga, Flisby (F)
   (db). Död 1701 i Södra Sunneränga, Flisby (F) (db). Begravd
   1701-05-19 i Flisby (F) (db). Gift 1:o 1650-11-03 i Flisby (F) (vb)
   med Marit Jönsdotter. Född i Nyaby, Flisby (F) (vb). Död 1693 i
   Sunneränga, Flisby (F) (db). Begravd 1693-12-10 i Flisby (F) (db).
   Gift 2:o 1694-10-21 i Flisby (F) (vb) med Gunilla Håkansdotter. Döpt
   1653-12-04 i Sunneränga, Flisby (F) (fb). Död 1737 i Södra
   Sunneränga, Flisby (F) (db). Begravd 1737-02-20 i Flisby (F) (db).
   Karin Erengislesdotter. Född omkring 1623 i Sunneränga, Flisby (F)
   (db). Död 1706 i Södra Sunneränga, Flisby (F) (db). Begravd
   1706-03-11 i Flisby (F) (db). Gift 1647-10-17 i Flisby (F) (vb) med
   Per Jonsson.
   Elin Erengislesdotter. Född omkring 1627 i Sunneränga, Flisby (F)
   (db). Död 1705 i Havravik, Höreda (F) (db). Begravd 1705-04-23 i
   Höreda (F) (db). Gift 1654-10-22 i Flisby (F) (vb) med Nils Larsson.
   Skogvaktare. Död 1677 i Boaskog, Flisby (F) (db). Begravd 1677-02-18
   i Flisby (F) (db).
   Ingierd Erengislesdotter. Gift 1652-10-10 i Flisby (F) (vb) med Bengt
   Månsson.
   Karin Erengislesdotter. Gift med Nils Eriksson. Länsman.
   Ingeborg Erengislesdotter. Döpt 1636-11-27 i Sunneränga, Flisby (F)
   (fb).