NULL Skriv ut sidan - SV: Hässleby

Anbytarforum

Titel: SV: Hässleby
Skrivet av: Bo Persson skrivet 2016-12-20, 16:51
Gränserna är ju litet flytande i dessa sammanhang, men Katebo består av tre hemman: nr 1 (1 mtl skatte rusthåll) och nr 2 (1/4 mtl frälse) i Lönneberga jordebokssocken i Kalmar län samt nr 3 (1 mtl skatte rusthåll) i Hässleby jordebokssocken i Jönköpings län. Det bör alltså vara det sistnämnda hemmanet som Börje och Erik Börjessöner bebor.

Jag har inte detaljstuderat Katebo före Måns Perssons flyttning dit (alltså till nr 1). Jag hade antagit att hans far, Per Nilsson i Rakenäs, hade förvärvat hemmanet på något sätt, men av en domboksnotis (som jag får lov att leta rätt på) framgår att även Pers bror, kyrkoherde Suno Nicolai, hade arv i gården.