NULL Skriv ut sidan - SV: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:1 (1695-1727) Bild 301 / sid 561

Anbytarforum

Titel: SV: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:1 (1695-1727) Bild 301 / sid 561
Skrivet av: Eva Dalin skrivet 2016-12-14, 19:45
 Factorens H. Johan Hockels  huus att skåda dess  tillstånd och beskaffenhet derwid woro närwarande  Änkan Christina Borg samt Barnen af första giftet Nebligen Olof Cardevans målares Änka hustrun  Anna Hockel, Olof Wargs enka  hustru Agneta Hockel, sönerna  Leonhard Hockel, Johan Hockel, så ock den för några åhr sedan döda dåtteren Catharina Hockels efterlembnade Sohn  Jeremias Hähne  å egen och sin lilla omÿndiga Broder Tobias Hähnes wägnar, samt  den äfwen  döda dåttrens Elisabeth Hockels man  Borgaren i Söderkiöping Claes Nilsson  på sin med henne aflade  lilla dåtter Catharina Elisabeths wägnar.