NULL Skriv ut sidan - SV: Bröms

Anbytarforum

Titel: SV: Bröms
Skrivet av: Gun Jonsson skrivet 2016-12-07, 13:42
Jag kände inte till att Olof Tiells svärmor kallade sig Alstadia. Det är nog enbart ett märkligt sammanträffande. Olof Hansson i Skinnarbyn var död enligt dombok Bygdeå 1790ht, och han kan ha varit ättling till sin namne från boskapslängder från början av 1600-talet. I det fallet försökte jag hitta en förklaring till att sockenskrivaren i Bygdeå ibland kallas Hansson. Jag tänkte att det rört sig om en felläsning, tankevurpa från mantalslängden 1680, som sedan hängt med av bara farten.
Carl Bröms hade undersökt om tolvmannen Mats Nilsson i Åkulla hade fog för sitt klander och åtal angående köpet av 4 skälsland d v s fäbodstället i Åkulla [dombok 1683], och funnit att det länge legat under hemmanet han köpt. Vid samma ting ansökte Bröms om tredje uppbudet på 1 tunnland.
Min tanke med Alstadius berodde främst på Tunarötter och prästsläkten Bröms, och dessutom på Olof Turdin som avled 1749 i sin födelsesocken Bygdeå. Från Tuna kom även Nils Vidmark, som avled 1748 i Nysätra. Nils Sund skrev förmodligen biografin över Helena Bröms. Sund kanske ville poängtera något med hennes resa till faderns släkt i Tuna, och hennes över 25 år långa tjänstetid hos familjen Tiell. Sunds poäng kanske främst var prästyrket, och Brömssläkten sekundärt, medan målet med Helenas resa kan ha varit en anställning hon fått via släktens kontaktnät? Jag skrev fel dödsår på Hans Tiell. Han avled 1748.
Organisten Johan Bröms barn i Bygdeå, hade förmyndaren Lars Andersson från Gumboda i Nysätra, vars syster Anna Gädda var gift med prästsonen Per [Mårtensson] Häggmark.
Carl Bröms kallas f. d. sockenskrivare [Svea Hovrätt, renoverad dombok Västerbotten, 1711, 17-20 november, pag. 262, (nr) 35], i attesten han fick efter 36 år tjänst av kyrkoherde Jacob Burman och samtliga tolvmän. Helge Nyberg nämner ingen son Carl till Carolus Johannis [Familjeregister Tuna socken, 1982]
.