NULL Skriv ut sidan - SV: Bröms

Anbytarforum

Titel: SV: Bröms
Skrivet av: Gun Jonsson skrivet 2016-11-28, 11:37
Enligt 'Bygdeå sockens historia' s294, fick Carl Bröms attest år 1711 av kyrkoherden och samtliga nämndemän att, han ärligen tjänat socknen i 36 år. Källa saknas. Jag tror att intyget kan ha samband med det landsköp [dombok 1711], som Fahlgren skrev om i nämnda bok. Bröms verkar ha anlänt till Bygdeå c. 1675. Han kan ha gift sig redan 1678 med Malin Grubb.