NULL Skriv ut sidan - SV: Bröms

Anbytarforum

Titel: SV: Bröms
Skrivet av: Gun Jonsson skrivet 2016-11-27, 16:15
Jag saknar bevis för att Carl Bröms och Anna Hansdotter var syskon. Anna Hansdotter kallas hon i dottern Malin Matsdotters biografi 1754-12-20 [Bygdeå C/2]. Mats Nilsson var ensam bonde i Åkulla, att döma av mantalslängderna ännu 1686. Jan Lindegren (1980); 'Utskrivning och utsugning: produktion och reproduktion i Bygdeå ... 1620-1640', menar att Mats var son till Nils Matsson som tidigare hade hemman i Skinnarbyn. Denne noteras i Åkulla 1642 (mantal).

Jag vet inte vem 'svågern' Mats 'Matsson' i Åkulla var, d v s  den som Bröms köpt hemman av c. 1683. Matsson är möjligen en felskrivning i domboken.

I registret till Västerbottens renoverade domböcker 1679ht, fol. 969: tvist mellan kaplanen Nils Turdins efterleverska Maria Larsdotter Burman, och hans bröder, i synnerhet Mats Nilsson i Åkulla, om arvet. Mats hade en prästbror.

Svågerskapet med Mats Nilsson kanske fanns på Malin Grubbs sida, och inte Bröms egen. Det kan ha varit Malin som läste i Åkulla 1671, född 1659 om hösten [Bygdeå AI/1, s22, nr 15, Svar's bildid: C0034008_00064].

Tuna LIa/2, förteckning över kyrkoherdar och proster i Tuna: Carolus Johannis Bröms förra hustru Brita M-dotter död c.1655.

Sockenskrivare Bröms har barn med namn som Hans, Johan och Kristina, och ingen Brita. En av Kristinorna Bröms var gift med Jonas Stenklyft i Nätra [Bygdeå FII/3, nr 28, år 1770], bouppteckning efter änkan Anna Bröms.