NULL Skriv ut sidan - SV: Bröms

Anbytarforum

Titel: SV: Bröms
Skrivet av: Constantinus Lindfors skrivet 2016-11-27, 03:02
 Per: I trivialskoleregistret på din hemsida står eleven med namnet Ericus istället för Carolus...?

1647-1649 Johannes [Hans] Caroli Bröms (död 20/7 1695 i Klövsjö sn)
1647-1650 Martinus Caroli Bröms
1659-1663 Ericus Caroli Bröms

Sen rörde Agneta Olofssons material till det hela, men nu har jag äntligen lyckats få klart för mig att Carl Hansson Bröms första maka Malin Grubb var dotter till länsman Carl Carlsson (nämnd i mtl 1659-1680 och kallas just Grubb i domboken 10/2 1680) och dennes hustru (lever än 1685) som i sin tur var en dotter till tidigare länsmannen Per Nilsson på Skinnarbyn 1, enligt dombok 20-22 1676.

Malin Grubb var syster till unge länsmannen Carl Carlsson (nämnd i mtl 1681-1684) vars änka Margareta Olofsdotter kom att gifta om sig med korpralen Conrad Fritz enligt dombok 21/11 1685. Makarna hade en son Carl Carlsson Grubb, som skulle fylla 12 år nästkommande Valborg enligt notering i början av 1694 (AI:1 sida 50). Vid tinget 26-27/1 1693 framgick att Une Carlsson var farbror till Conrad Fritz styvson. Dessutom var framlidne Per Carlsson på Skinnarbyn 7, förmyndare för sin brorson (står felaktigt systerson) Carl Grubb enligt dombok 22/8 1701 §8.

År 1695 innehade Carl Bröms jämte Conrad Fritz och Une Carlsson (som kallas Grubb i domboken 25-26/8 1696, och som kom senare att flytta till Österbotten) respektive del i gården Skinnarbyn 1.

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3467 (1680-1681) Bild 3210 / sid 314

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3158 (1676-1676) Bild 7490 / sid 738

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3472 (1685-1685) Bild 6650 / sid 651

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3968 (1693-1693) Bild 5990 / sid 590

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3974 (1701-1705) Bild 1390 / sid 133

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3970 (1695-1695) Bild 7120 / sid 702

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3971 (1696-1696) Bild 8830 / sid 871


Nu återstår bara att försöka luska ut Brömsens relation till Åkulla. Vid tinget 5/6 1683 avhandlas sockenskrivaren Carl Bröms köp av fyra skälsland jord tillhörigt Matts Nilssons hemman i Åkulla. På samma ting lät Carl Bröms för tredje gången uppbjuda det hemman i Skinnarbyn om ett tunnland som han sig av sin svåger Matts Mattsson i Åkulla tillhandlat för 168 daler kopparmynt (sida 532). Gården Skinnarbyn 7 hade Matts Mattsson föregående år (14/1 1682) gjort lagligt anspråk på, i egenskap av omyndig brorson till framlidne Jöns Mattsson på hemmanet. Agneta Olofsson har denne Jöns som son till föregående ägaren Matts Östensson. I sammanhanget bör påpekas att Carl Bröms svåger Per Carlsson (nämnd i mtl 1681-1699) kom att bosätta sig på detta hemman – läs vidare ovan.

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3470 (1683-1683) Bild 5370 / sid 529

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3469 (1682-1682) Bild 5370 / sid 528