NULL Skriv ut sidan - SV: Dickman-brukssläkt från Gotland ?

Anbytarforum

Titel: SV: Dickman-brukssläkt från Gotland ?
Skrivet av: Virve skrivet 2016-11-01, 12:20
8.12.1946 höll dr Armas Gräsbeck ett föredrag om släkten »Dickman, en gammal masmästardynasti». Släkten härstammar från masmästaren Jobst Jobstsson Dickman, som avled på Svartå bruk 1689. Bland hans ättlingar med namnet Dickman finnas sex masmästare förutom en rad andra till brukshanteringen knutna personer. Släktens yngsta gren ryckte i medlet av 1700-talet in i ståndspersonsklassen och till denna gren hörde några präster samt en assessor i Åbo hovrätt. Föredragshållaren påpekade, att han hos släktens medlemmar kunnat konstatera ett specifikt släktutseende samt försökte närmare gå in på orsakerna till detta faktum.

http://www.genealogia.fi/genos-old/17/17_90.htm