NULL Skriv ut sidan - SV: Kristina Nilsdotter Emigrerade till Amerika - Hur hittar jag henne?

Anbytarforum

Titel: SV: Kristina Nilsdotter Emigrerade till Amerika - Hur hittar jag henne?
Skrivet av: Fredrik Eng skrivet 2016-10-16, 16:55

Hej Fredrik


Jag kanske uttryckte mig lite otydligt igår.
Vad jag menar är att din Kristina Nilsdotter aldrig utvandrade till Amerika, istället hamnade hon som hushållerska i Södermanland.


När hon föder sonen Karl Johan Albin 1 mars 1894 i Nysätra så uppger hon att hon heter Ellen Kristina Nilsson och är hushållerska.
Hon uppger också att hon är skriven som hemmadotter hos föräldrarna arb. Nilsson i Björkelund, Rumskulla församling i Kalmar län. Barnet föddes i Resta, där modern arbetar som hushållerska för arbetaren Johan August Karlsson Wittlock, som erkänt sig vara barnets far.


Man skickar en attest om födelse och dop till pastorsämbetet i Rumskulla församling.
Nysätra C:7 (1881-1894) Bild 49 (AID: v125622.b49, NAD: SE/ULA/11132)


I husförhörslängden finns sonen Karl Johan Albin och fadern Johan August Karlsson Wittlock
anteckning "Gossens moder är Wittlocks hushållerska Ellen Kristina Nilsson eller Johansson från Björkelund i Rumskulla församling i Kalmar län, sist skriven i Gripslund i Karlstorp församling i samma län, dit dopattesten avsänts".
Nysätra AI:26 (1892-1896) Bild 179 / sid 160 (AID: v125609.b179.s160, NAD: SE/ULA/11132)


1896 finns Elin Kristina Johansson f 1860-05-26, ? i kolumnen för födelseort, med söner i Åker.


I kolumnen "Frejd anteckningar etc..." står det om henne -
"Kan ej uppgiva var hon före 1896 vistats, Carl Johan Albin Wittlock enligt erhållen dopsedel född i Nysätra ... . Som fader erkänt sig Johan August Karlsson Wittlock, osv


I Björkelund, Rumskulla bor din Kristina Nilsdotters föräldrar
Rumskulla AI:18 (1883-1891) Bild 345 / sid 336 (AID: v23848.b345.s336, NAD: SE/VALA/00309)
Rumskulla AI:19 (1891-1896) Bild 384 / sid 376 (AID: v23849.b384.s376, NAD: SE/VALA/00309)


och det är i Gripslund, Karlstorp som Kristina Nilsdotter finns en kort tid 1884.
Karlstorp AI:16 (1881-1886) Bild 164 / sid 152 (AID: v20601.b164.s152, NAD: SE/VALA/00180)

Ojojoj vad mycket trevlig information. Hur kan vi säkerställa att hon inte flyttade till Amerika? För vad jag vet så har hon aldrig hetat "Ellen" i förnamn tidigare