NULL Skriv ut sidan - SV: Ryberg

Anbytarforum

Titel: SV: Ryberg
Skrivet av: Markus Gunshaga skrivet 2016-07-18, 23:35
Tillfällighetsfynd ur Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt, N:o 12, 1814 24/3:


»En Snedker Swend Andreas Ryberg, försedd med Paß, har förleden wecka uti Saxtorp aflidit, under sin wandring ifrån Dannemark till sina slägtingar i Swerige, hwilka till deras wistande obekanta, härmed underrättas, att den dödes medhafwande saker knapt kunnat betala Likkistan. Wästra Karaby den 18 Mars 1814.
P. Hansson.
P. & P. L.»