NULL Skriv ut sidan - SV: Lantmäteriet. Historiska kartor, Hållnäs, Göksnåre, Storskifte 1823, sid 4

Anbytarforum

Titel: SV: Lantmäteriet. Historiska kartor, Hållnäs, Göksnåre, Storskifte 1823, sid 4
Skrivet av: Lennart Almkvist skrivet 2016-06-27, 09:41
Hejsan!

Här är texten:
År 1824 den 1 April företog sig åter undertecknad med Gjöksnåre Ägors afmätning, då  kartan straxt efter blef Completterad jämte förehades någon Gjerdesgårds delning som medtog tiden till den 14 i samma Månad, då undertecknad lämnade Byn utan att förspörja något klander mot åker delningen, men väl påtänktes och och omtalades det halfva skattefrälsemantalet som innehafves af Eric Nilsson skulle till både åker och äng blifva utbrutit, och på en sida lagdt, hälst som Eric Nilssons gårdstomt med alla Hus ligger tämmeligen afsides ifrån de öfrige grannarne.

I övrigt framgår av skifteshandlingen att hemmanet dels ägdes av Carl de Geer, vars andelar brukades av 10 bönder (A-K) med 2 2/5 öresland vardera, samt Erik Nilsson som ägde 3 öresland (L).

mvh Lennart