NULL Skriv ut sidan - SV: Fryksände

Anbytarforum

Titel: SV: Fryksände
Skrivet av: Kenneth Bergman skrivet 2016-04-23, 15:53
Hej Du har Valborg på min hemsida: www.kenalexis.se (http://www.kenalexis.se)
Gift med Per Jönsson Orainen som dör: 1676-12-24:
Men jag tror inte det står någonstans i domböckerna vad modern hette.

"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnar Almqvist.
--
Om hennes far:
 Finnen Johan Matsson Luk och hans svåger Erik Persson, vilka åbor 3/4
 av N. Lekvattnet, får rätt att utlösa systern Börit Matsdotter, mot vilket hen-
 nes son Erik Eriksson protesterar. Börit vistas i Norge, dit hennes framlidne
 man rymt efter dråp på tvenne bröder för några år sedan.
1698 ht 48
--
Erik Persson i N. Lekvattnet får bo kvar på sin hustrus lott 1/5 av 3/4 ib,
eftersom han och hennes broder Johan Matsson ib samt deras ofärdige broder
Per tillsammans äger 3/4 av hemmanet.
--
Johan Matsson Luken i N. Lekvattnet bötfälls för lönskaläge med Karin
Mårtensdotter i N. Röjdåsen. Karin ligger i barnsäng.
1694 vt 41
--
Mats Luken i N. Lekvattnet tillstås rätt att utlösa Tomas Persson ib från
hans 1/4 ib för 80 rd, eftersom lotten är för liten för Tomas.
1694 vt 100
--
3/4 i N. Lekvattnet, varav Mats Matsson Luken ib dels ärvt en del, dels
löst av systern Margareta Matsdotter ib hennes lott för 7 1/2 rd, dels löst från
sal. systern Karin Matsdotter.
--
1/4 i N. Lekvattnet, som Mats Matsson ib 1686 löst från brodern Erik
Matsson ib för 15 rd.
1687 ht 86
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1701-1725"
Gunnar Almqvist.
--
Drängen Olof Andersson i Runnsjön och Britta/Börit Matsdotter i N. Lekvattnet
bötar 10 resp 5 d smt för lönskaläge. Blir barnet vid liv skall Olof betala
henne 6 rd till barnaföda. Böterna avtjänas genom gatlopp resp. spöslitande.
1705 vt 12
--
Finnarna Johan Matsson Luken/ Liukkoinen och Tomas Orran, som båda påstår sig ha
köpt Karin Matsdotters systerdel i N. Lekvattnet, översnskommer att Tomas
skall betala Johan 2 rd, varefter de tar hälften av lotten.
1710 ht 64
--

Tomas Persson i Långetjärn försöker komma in på hälften i N. Lekvattnet,
som innehas av morbrodern Mats Matsson Luken men till en del ägs av
Tomas moder Valborg Matsdotter, som utom eget arv har inlöst tre systerlotter.


Mats har inlöst brodern Erik Matssons och systern Margretas lotter och
har av Per Persson i Långetjärn blivit lovad dennes hustrus lott. Rätten låter
Mats lösa 2/3 av de tre systerlotterna, och hans del i hemmanet blir då 3/4
och Valborgs del 1/4.
1691 vt 92

"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnar Almqvist.
--
Erik Josefsson vid Långetjärn har anmält Sigfrid Sigfridsson i N. Lekvattnet för
att ha tagit några kopparsaker han funnit i skogen, vilka tillhört Eriks
hustrus förre man Per Jönsson och dennes broder Jöns Jönsson. Dessa hade
gömt sakerna i skogen men sedan dödats under "sista fejdetiden". Sigfrid har
sålt stöldgodset i Norge. Han döms att bota samt att ersätta målsäganden.
1690 vt 53
--
Änkan Guri Larsdotter i Rådom (F) erkänner att hennes sal. svärfader
Bonde Nilsson ib och hennes man sal. Lars Bondesson under ofreden emottagit
av finnens sal. Per Jönssons arvingar vid N. Lekvattnet ett parti råg till förvaring.
Rågen har de återfått men påstår sig ha ytterligare att fordra 12 rd  specie.
Dessa känner hon inte till, och Per Jönssons arvingar kan ej heller bevisa att de lämnats.
1689 ht 30
--
Erik Josefssons i Långetjärn styvbarn, sal. Per Orrans barn, befinnes ha
rätt att ärva efter sin farbroder Jöns Orran en brorsdel av lösöret, vilket innestår i
N. Lekvattnet hos hustru Karin Bengtsdotter.
1678 vt 28
--
Finnen Bertil Jönsson Orran på Stensgårds ägor anmäler att hans bröder
Per och Jöns Jönssöner vid besök hos Mats Matsson i Lekvattnet blivit dräpta
av Erik Sigfridsson från Vittjärn.
Denne har efter dådet flytt till Norge. Bertil misstänker dråparens fader Sigfrid
Josefsson och Mats Matsson för delaktighet. Dessa nekar, och efter vittnesmål
av Samuel Mårtensson i N. Lekvattnet och Hans Fransson ib frias de från
anklagelsen.
1677 vt 3
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1701-1725"
Gunnar Almqvist.
--
Bröderna Per och Tomas Persöner Orran har nu enligt vittnesmål från Erik Löwen,
överenskommit att bruka hälften var av den del de äger i N. Lekvattnet, när
Per betalat Tomas 7 1/2 rd för de syskondelar denne inlöst.
1715 vt 48
--
Johan Luk i N. Lekvattnet bötfälls för att han slagit grannen Per Orrans
hustru Lisbeta Eriksdotter i huvudet med en drickeskanna.
1716 ht 36
--