NULL Skriv ut sidan - SV: Sidensjö

Anbytarforum

Titel: SV: Sidensjö
Skrivet av: Lennart Altin skrivet 2016-04-16, 19:52
Peter!

Ett exempel över förfarandet vid oäkta barns födelse.
Nära i tid och plats.

En av mina anor Brita Samuelsdotter i Norrgällsta Vibyggerå socken föder
1805 17/5 en oäkta son Nils.

Hon döms vid hösttinget 1805 24/10 att böta för första resan lönskaläge
1 riksdaler 32 skilling och dessutom 32 skilling till Vibyggerå kyrka.

Fadern Nils Gäderbom är inte närvarande men återfinns i Vibyggerå LI:3
AD:s Bild 1750.

Böter af Dr: Nils Jäderbom i Norr Gällsta 1 Riksdaler 16 Skilling
Pig Brita Samuelsdotter ibid.  32 Skilling
af friwilliga gåfvor: af Dr: Nils Jäderbom i N. Gällsta 32 Skilling

Tvivlar på att Jon Jonssons i Drömme lilla frivilliga gåva har något med ett faderskap att göra.

Tingen vid landskapets olika tingslag skedde varje år vid snarlik tid.
För Nätra tingslags vårtings del oftast mars månad.
Den 24 mars 1805 betalar Jon Larsson i Å, 1 Riksdaler 16 Skilling för lönskaläge.

Att Anna Andersdotter betalar först den 5 Maj, kan bero på respit inför insamlande av dessa för att undvika kroppslig botum.

Föreslår undersökning vilket hormål Jon Larsson i Å är tillhörigt, i dopboken,
kyrkoräkenskaper och i domboken.

Mvh Lennart