NULL Skriv ut sidan - SV: Söderbärke F:2, 1761-84, bild 26

Anbytarforum

Titel: SV: Söderbärke F:2, 1761-84, bild 26
Skrivet av: Torsten Berglund skrivet 2016-04-14, 16:08
Här följer min tolkning av personalierna i dödboken med bibehållen radbrytning. Förkortningar i texten har lösts upp och satts inom klammer [  ] liksom ett utelämnat ord på 5:e raden.

Söderbärke F:2, döde 1761-1784 (opag.), döde 1763 nr 104.
 
(Nr) 104. G[amle] Hans Hansson i Hemshyttan född ibm 1696. Döpt. Erke-
ndt församl[inge]n sine christendoms stycken. Gift 38 år med
sin efterlemnade k[ära] hustru Karin Larsdotter ifr[ån] Norr-
berke, haft med henne 5 barn, 3 söner och 3 döttrar,
hvarest 2 söner och 2 döttrar [efterlever?]. Hans förde wandel
har warit nogot orolig, och med dryckenskap förbunden, men
syntes dock christeligen på sistone bereda sig här ifrån, tå
han med andagt anamande H[errens] nattward. Efter 5 dagars
siukdom i andtäppa afsomnade d[en] 11. Dec[ember] k[lockan] 1 om dagen,
tå han lefwat 67. år. Begrofs d[en] 18 ejusdem.   ______________________67. [år]