NULL Skriv ut sidan - SV: Brun / Bruun / Bruhn

Anbytarforum

Titel: SV: Brun / Bruun / Bruhn
Skrivet av: Birte Boström skrivet 2016-04-04, 21:52
Hej Ben.
Brunstorp, liksom gården utanför Norre port, redovisas under Vä by i själva *Jordrevningsprotokollet 1671 som biakterna hör till och därmed de nämnda skötena.


På sid.52 (AD bild nr.54) under rubriken (i nutida stavning): Dessa efterskrivna  egendomar uti Vä by haver "Possessores" till dato njutit fri för alla kronans utlagor och besvär, koppskatt undantagandes, under titel att de hava varit kallade fri grunder, efter som de av gammal tid skall vara komne ifrån frälsemän, vilka äro dessa som följer.
Här under finns bl.a Brunstorp upptaget, likaså den gård utanför Norre port som varit Peder Ottsens och Kristina Bruns gård, som nu innehas av Kirstina Jens/Jöns Björnssons, sid. 53 (AD bild nr. 55).


* Skånska Generalguvernementskontoret och landsbokhålleriet GIIIc:6 ( 1671-1672 ) Jordebok/Jordrevningsprotokollet, Gärds Härad, Vä socken.


Det är nu över 10 år sedan jag forskade i Vä/Kristianstad. Förutom uppgifter om mina egna anor, gjorde jag också anteckningar över sådant som jag fann intressant. Därav anteckningarna om Brun.
Det kan alltså finnas mer om Brun än det jag antecknat, men jag minns i varje fall inte att jag såg något av större genealogiskt intresse.
Jag såg då i Vä stads arvebok, Kristianstad byting, rådhusrätt och inneliggande handlingar, samt en del bouppteckningar.
För övrigt vet jag inte vad som skulle kunna vara av värde för dig att se i AD materialet. Jag hade dock själv undersökt: Utländska handlingar, Regnskaber 1433- 1559. Likaså Generalguvernementskansliet DIIIea: 1 och 5, insända domar, men du får vara beredd på att inte finna något som intresserar just dig.


Vänliga hälsningar
Birte