NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 31 maj, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 31 maj, 2012
Skrivet av: Elisabeth Thorsell skrivet 2012-05-23, 15:07
Det förefaller som att Förbundsstyrelsen tycker att vår kandidat har för nära kontakter med hembygdsrörelsen, och att det skulle ligga honom i fatet, trots att han då ägnat många år även åt släktforskning, och publicerat mycket, som är av stort värde även för släktforskare.
 
Samtidigt påpekar Barbro Stålheim i Angeläget att det bara kommit in ett försumbart antal nomineringar.  
 
Om man då utesluter de personer, som även ägnat mycket energi och kunskap åt hembygdsforskning, så minskar naturligtvis urvalet till ännu färre, som kan accepteras som Örnbergskandidater.  
 
Är det så föreningarna och deras medlemmar vill ha det?