NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 31 maj, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 31 maj, 2012
Skrivet av: Elisabeth Thorsell skrivet 2012-05-21, 20:30
Victor Örnbergs Hederpris brukar utdelas under Stämmobanketten på Släktforskardagarna
 
Det var med förvåning och bestörtning som jag läste i nyaste Angeläget (1/2012) [finns för nedladdning på Rötter] där ordförande Barbro Stålheim skriver:  
 
I skrivande stund är ännu ingen Örnbergspristagare utsedd. Nomineringar till det priset som de övriga priserna har nästan lyst med sin frånvaro i år. Örnbergspriset ska stå för hög kvalitet inom släktforskningen. Förbundsstyrelsen menar att det är bättre att avstå att dela ut priset ett år om underlaget för beslut är för litet.
 
Vi i Svenska Genealogiska Samfundet anser nog att den kandidat vi nominerade, var väl så meriterad som  någon av de andra Örnbergspristagarna genom åren, och mer meriterad än somliga av dessa.
 
[Jag vill inte nämna hans namn, då han inte känner till att han blivit nominerad, men det är en man som doktorerat på en avhandling som bygger på hans mångåriga släktforskning, som varit aktiv släktforskare sedan 1970-talet, som skrivit goda handledningar till arkiv, och mycket annat].
 
Enligt Fondhandlingen för Victor Örnbergs Minnesfond, (http://www.genealogi.se/forbund/fond.htm) utarbetad av Erik Thorell och mig 1988, ville vi inte binda förbundsstyrelsen på något vis vid utseendet av pristagare, utan skrev att styrelsen beslutar om utseende av mottagare av priset. Vi gav också föreningarna rättighet att nominera, men det var ju bara om de ville. Det är heller inget krav på att vederbörande bör vara känd över hela landet.
 
Under många år utsåg styrelsen pristagaren, då de nomineringar som inkommit från en del föreningar, mer var av typen, Ge priset till min svärson, han är en duktig forskare, och det kändes då som att dela ut ett pris för tapperhet i grötfatet, vilket inte var vår mening. Meningen var att främst tilldela priset till någon mycket framstående forskare, helst en som publicerat sig flitigt, vilket denne kandidat har gjort genom många år.
 
Enligt Fondhandlingen finns alltså inget tvång att följa några nomineringar, utan Förbundsstyrelsen har full frihet att utse en pristagare, som kan anses vara en speciellt framstående släktforskare.
 
Vi anser alltså att Förbundsstyrelsen bör ompröva sitt ställningstagande, och utse vår kandidat till Årets Örnbergspristagare.
 
Ska Riksstämman 2012 bli den första någonsin då detta pris inte utdelas?  
 
Förste pristagaren år 1990 var fil dr Hans Gillingstam.  
 
Hela listan finns här: http://www.genealogi.se/forbund/victor.htm
 
För Svenska Genealogiska Samfundet
 
Elisabeth Thorsell
 
Ordförande i Svenska Genealogiska Samfundet